A+ R A-

Unioni i bashkësive islame shq...

Unioni i bashkësive islame shqiptare në Gjermani, i cili u themelua më 16.06.2007 në Stuttgart, është institucioni juridik dhe një...


Lexo te plotë

Me rastin e vitit të ri të hix...

Çdo herë me rastin e e vitit të ri hixhri na jipen mesazhe që ato gjithmonë përtrinë kujtimet e...


Lexo te plotë

Kur’ani dhe shkenca

“Ne atyre (mohuesve) do t’ua dëftojmë argumentet tona në horizonte, si dhe në vetveten e tyre, derisa t’u bëhet plotësisht...


Lexo te plotë

Ftesë për pjesëmarrje

Të nderuar vëllezër besimtarë, Es-selamu alejkum ue rahmetullah!


Lexo te plotë

Unioni i bashkësive islame shq...

Me rastin e vitit të ri të hix...

Kur’ani dhe shkenca

Ftesë për pjesëmarrje

Large
Historia e profetit Junus a.s

Historia e profetit Junus a.s

Historia e profetit Junus a.s është nga historitë e rralla...

TRIBUNË 02 02 2013

TRIBUNË 02 02 2013

TË NDERUARUAR BESIMTARË; UIBSHIGJ-së, UNIONI I BASHKËSIVE ISLAME SHQIPTERE NË GJERMANI...

Imam Ebu Hanife dhe nomadi

Imam Ebu Hanife dhe nomadi

Kur Ebu Hanifen, gjatë rrugës për në Mekë, duke kaluar...

Prev Next

Ftesë për pjesëmarrje

22-12-2013 Hits:154 Aktivitete Super User - avatar Super User

Ftesë për pjesëmarrje

Të nderuar vëllezër besimtarë, Es-selamu alejkum ue rahmetullah!

Kur’ani dhe shkenca

08-12-2013 Hits:158 Tema Islame Super User - avatar Super User

Kur’ani dhe shkenca

“Ne atyre (mohuesve) do t’ua dëftojmë argumentet tona në horizonte, si dhe në vetveten e tyre, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ky (Kur’an) është i vërtetë. Vallë a...

La ilahe il-lallah

05-12-2013 Hits:176 Akaid Super User - avatar Super User

La ilahe il-lallah

Islami (PAQJA) duke qenë se përfaqësohet nga muslimanët, këta të fundit duhet të reflektojnë dashuri dhe veprime pozitive, e jo ndarje midis “ne” dhe “ju”, sepse të gjithë i përkasim...

Hadithi Radhës

25-12-2013
Hadithi nr.15

Na ka treguar Ja’kub b. Ibraihimi, këtij Ibni Ulejje, ky transmeton nga Abdu-l-Aziz b. Suhejbi, ky nga Enesi, e ky nga Pejgamberi s.a.v.s (sipas një senedi tjetër): Na ka treguar...

Read more
25-12-2013
Hadithi nr.14

Na ka treguar Ebu-l-Jemane, këtij i ka treguar Shu’ajbi, këtij Ebu-z-Zinadi, ky transmeton nga A’rexhi, e ky nga Ebu Hurejre r.a. se Pejgamberi s.a.v.s ka thënë:

Read more
25-12-2013
Hadithi nr.13

Na ka treguar Museddedi, këtij i ka treguar Jahjai, ky nga Shu’be, ku nga Katade, ky nga Enesi r.a., e ky nga Pejgamberi s.a.v.s., ose: nga Husejni, ky nga Katade,...

Read more

Video e Radhës

Edhe Medineja...

Kjo është dashuria ndaj Muhammedit...

Play

Jam i kënaqur që...

ilahi

Play

Kërko tjera

Large
Me rastin e vitit të ri të hixhretit

Me rastin e vitit të ri të hixhretit

Çdo herë me rastin e e vitit të ri...

Muhammedi a.s. Krenaria e njerëzimit

Muhammedi a.s. Krenaria e njerëzimit

Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin...

Unioni i Bashkësive Islame Shqiptare në Gjermani (UIAZD) jua uron përzemërsisht këtë festë të Kurban Bajramit

Unioni i Bashkësive Islame Shqiptare në Gjermani (UIAZD) jua uron përzemërsisht këtë festë të Kurban Bajramit

Bismilahi Rrahmani Rrahim  te nderuar Imamllare, kryesi dhe xhematlinje,  Selam alejkum...

Imam Ebu Hanife dhe nomadi

Imam Ebu Hanife dhe nomadi

Kur Ebu Hanifen, gjatë rrugës për në Mekë, duke kaluar...

Unioni i bashkësive islame shqiptare në Gjermani, i cili u themelua më 16.06.2007 në Stuttgart, është institucioni juridik dhe një bashkësi fetare jopolitike e pavarur nga shteti,


29. Jo! Por ata që bëjnë të këqia, ndjekin vetëm dëshirat e tyre pa asnjë dije. Atëherë pra, kush do ta udhëzojë atë të cilin e ka humbur Allahu? Dhe për të këtillët nuk do të ketë asnjë ndihmues. (Err Rum:29)
 
30. Kështu drejto fytyrën tënde ti (O Muhammed) drejt Besimit të Pastër Islam në një Zot të Vetëm, El-Hanifa (mosadhurimi i asgjëje veç Allahut Një e të Vetëm), Fitratell-llahi (Islamin e Pastër të Allahut) me të cilin Ai ka krijuar njerëzimin. Le të mos ketë asnjë ndryshim në Khalkil-lah (në Fenë e Allahut, në Rrugën e Allahut, në Besimin e Pastër Islam në Një Zot të Vetëm). Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. (Tefsir At-Tabari). (Err Rum:30)
 

Takvimi

TV LIVE

Zgjedhura

Ftesë për pjesëmarrje

Ftesë për pjesëmarrje

More details
Kur’ani dhe shkenca

Kur’ani dhe shkenca

More details
La ilahe il-lallah

La ilahe il-lallah

More details
Kushtet e imanit

Kushtet e imanit

More details

Ndihmo edhe ti

Linjë

Kemi 2 miq dhe s'ka antarë në linjë

Sondazh

Çka duhët të shtojmë
Lajme
Sport
Video
Audio
Opinione
Hadithe
Të gjitha janë

Partneret

     ndricimiballkanbashkimiikredritaislamephoto3

Deklarata